Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Stavba - priemyselná budova (Hala č. 2, 3, 4 - skl...

Stavba - priemyselná budova (Hala č. 2, 3, 4 - sklad hut. Výr.)

Majetok spravuje správca Bodnár Ján, JUDr. na konaní č. 5K/21/2018
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Stavba - priemyselná budova (Hala č. 2, 3, 4 - sklad hut. Výr.)
Súpisová hodnota:
503 814,74 €
Zaradenie do podstaty:
oddelená podstata zabezpečeného veriteľa VIP Považský Chlmec, s.r.o.
Adresa:
Brezno 2672
Brezno, 97701
Slovensko
Katastrálne územie:
Brezno
Číslo listu vlastníctva:
5487
Číslo parcely:
843/30
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
01.02.2019
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZRK
Poznámka: