Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Nová hala - súčasťou stavby sú: 1) násypná rampa; ...

Nová hala - súčasťou stavby sú: 1) násypná rampa; 2) velín SPV 500 3) 7 mostových žeriavov (12500 kg) (6 x v hale č.1 až hale č.4, 1 x sklad ocele); 4) zariadenie na rozvoz betónu; 5) rozvod betónových zmesí; 6) žeriav armovňa; 7) dopravný pás; 8) betónsilo a cementové hospodárstvo;

Majetok spravuje správca ADVO INSOLVENCY, k. s. na konaní č. 3K/11/2017
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Nová hala - súčasťou stavby sú: 1) násypná rampa; 2) velín SPV 500 3) 7 mostových žeriavov (12500 kg) (6 x v hale č.1 až hale č.4, 1 x sklad ocele); 4) zariadenie na rozvoz betónu; 5) rozvod betónových zmesí; 6) žeriav armovňa; 7) dopravný pás; 8) betónsilo a cementové hospodárstvo;
Súpisová hodnota:
500 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
oddelená podstata veriteľa TWR Business, s.r.o.
Adresa:
Bytča - Hrábové
Bytča - Hrábové, 01401
Slovensko
Katastrálne územie:
Hrábové
Číslo listu vlastníctva:
952
Číslo parcely:
578/8
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
28.04.2019
Dôvod zapísania:
vlastníctvo úpadcu
Poznámka: