Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > TLP - Hosokowa Alpine - HX ALPINE - HX 65/65/90/65...

TLP - Hosokowa Alpine - HX ALPINE - HX 65/65/90/65/65-30D - FBF 16-40 X-A WD 23 ZE

Majetok spravuje správca Gaľová Ivana, JUDr. na konaní č. 2K/24/2020
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
TLP - Hosokowa Alpine - HX ALPINE - HX 65/65/90/65/65-30D - FBF 16-40 X-A WD 23 ZE
Súpisová hodnota:
1 566 240,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata - Ministerstvo životného prostredia SR
Stav opotrebovanosti:
primeraný veku
Rok výroby:
2013
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
12.03.2021
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: