Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > TLP - Zváracia linka 1 - TAŠKOVAČKA, typ ELBA SU 9...

TLP - Zváracia linka 1 - TAŠKOVAČKA, typ ELBA SU 94 E-11

Majetok spravuje správca Gaľová Ivana, JUDr. na konaní č. 2K/24/2020
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
TLP - Zváracia linka 1 - TAŠKOVAČKA, typ ELBA SU 94 E-11
Súpisová hodnota:
572 305,50 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata - Ministerstvo životného prostredia SR
Stav opotrebovanosti:
primeraný veku
Rok výroby:
2013
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
12.03.2021
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: