Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > nárok na náhradu majetkovej ujmy

nárok na náhradu majetkovej ujmy

Majetok spravuje správca Insolvenčný správca, k. s. na konaní č. 25K/4/2017
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
nárok na náhradu majetkovej ujmy
Súpisová hodnota:
1 637 173,67 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
1637173,67
Právny dôvod:
nárok na náhradu majetkovej ujmy
Dlžník pohľadávky:
S&T Slovakia s.r.o., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava, IČO 31 349 935
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
29.09.2017
Dôvod zapísania:
Poznámka: