Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Hotel HK Altis, Oravská priehrada

Hotel HK Altis, Oravská priehrada

Majetok spravuje správca Brláš Ondrej, JUDr. na konaní č. B1-4K/29/2020
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
Hotel HK Altis, Oravská priehrada
Súpisová hodnota:
697 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata Thorpe recovery, družstvo, Stráž 8419, Zvolen, IČO: 46662324
Adresa:
neuvedené 376
TRSTENÁ
Slovensko
Katastrálne územie:
Ústie nad Priehradou
Číslo listu vlastníctva:
2601
Číslo parcely:
199/48
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
18.11.2021
Dôvod zapísania:
§67 ods. 1 a) ZKR
Poznámka:
Súpisová hodnota vyššie uvedených pozemkov a stavieb: 6 155 000,- EUR