Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Pohľadávka voči konateľovi úpadcu

Pohľadávka voči konateľovi úpadcu

Majetok spravuje správca Prvý správcovský dom, k.s. na konaní č. 29R/1/2020
Typ majetku:
Peňažná pohľadávka
Názov/Popis:
Pohľadávka voči konateľovi úpadcu
Súpisová hodnota:
1 311 598,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Celková suma:
1311598 Eur
Právny dôvod:
Žaloba na OS Nitra sp.zn.: 29Cb/31/2022
Dlžník pohľadávky:
Bc. Dušan Rajtar
Miesto predaja:
Zlaté Moravce
Dátum zapísania:
21.06.2022
Dôvod zapísania:
OV č. 119/2022
Poznámka: