Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Súbor tepelných energetických technologických a st...

Súbor tepelných energetických technologických a strojových zariadení určených na splyňovanie (pyrolýzou) drevnej štiepky a následnú výrobu elektriny - technologické a strojné zariadenie XYLOGAS tvoria: * splyňovacie zariadenie drevnej hmoty XYLOGAS s príslušenstvom, ostatnými strojmi, zariadeniami a súčasťami (vrátane čistenia); * kongregačná jednotka; * sušička drevnej štiepky Walking Floor s prílušenstvom; * transportné dopravníky do sušičky; * transportné dopravníky do splyňovacích reaktorov.

Majetok spravuje správca PRO recovery, k.s. na konaní č. 32K/27/2021
Typ majetku:
Hnuteľná vec
Názov/Popis:
Súbor tepelných energetických technologických a strojových zariadení určených na splyňovanie (pyrolýzou) drevnej štiepky a následnú výrobu elektriny - technologické a strojné zariadenie XYLOGAS tvoria: * splyňovacie zariadenie drevnej hmoty XYLOGAS s príslušenstvom, ostatnými strojmi, zariadeniami a súčasťami (vrátane čistenia); * kongregačná jednotka; * sušička drevnej štiepky Walking Floor s prílušenstvom; * transportné dopravníky do sušičky; * transportné dopravníky do splyňovacích reaktorov.
Súpisová hodnota:
948 480,64 €
Zaradenie do podstaty:
ODDELENÁ - XYLOGAS
Stav opotrebovanosti:
používané, nefunkčné, čiastočne poškodené
Rok výroby:
2012
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
05.01.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: