Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Súbor dossierov nadobudnutých na základe Dossier t...

Súbor dossierov nadobudnutých na základe Dossier transfer Agreement zo dňa 01.11.2016

Majetok spravuje správca Bodnár Ján, JUDr. na konaní č. 2K/28/2022
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Súbor dossierov nadobudnutých na základe Dossier transfer Agreement zo dňa 01.11.2016
Súpisová hodnota:
8 190 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Register:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
07.02.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: