Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > Oceniteľné právo, výskum a vývoj - SGCTA, SGCTB, S...

Oceniteľné právo, výskum a vývoj - SGCTA, SGCTB, SGCTC

Majetok spravuje správca Bodnár Ján, JUDr. na konaní č. 2K/28/2022
Typ majetku:
Iná majetková hodnota
Názov/Popis:
Oceniteľné právo, výskum a vývoj - SGCTA, SGCTB, SGCTC
Súpisová hodnota:
885 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Všeobecná podstata
Register:
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
07.02.2023
Dôvod zapísania:
§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Poznámka: