Hlavná stránka > Vyhľadávanie majetku > malá vodná elektráreň

malá vodná elektráreň

Majetok spravuje správca FRDS advisory, k.s. na konaní č. B1-29R/1/2021
Typ majetku:
Stavba
Názov/Popis:
malá vodná elektráreň
Súpisová hodnota:
800 000,00 €
Zaradenie do podstaty:
Oddelená podstata ČSOB, MH SR a SPV
Adresa:
Ždaňa 374
Ždaňa, 04411
Slovensko
Katastrálne územie:
Ždaňa
Číslo listu vlastníctva:
966
Číslo parcely:
492/9, 492/8
Spoluvlastnícky podiel dlžníka/úpadcu:
1/1
Miesto predaja:
Dátum zapísania:
15.02.2023
Dôvod zapísania:
15.2.2023
Poznámka: