Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-2K/61/2011

(PO) K - DAMAS s. r. o. " v likvidácii ", IČO 36817732

Klariská 7, 81103 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.02.2012
Zverejnený v OV č.:
37/2012
Dlžník/Úpadca:
K - DAMAS, s.r.o. v likvidácii IČO 36 817 732, , Klarinská 7, 81103 Bratislava,
Správca:
Mgr. Martin Pohovej , Námestie slobody 10, 81106 Bratislava,
Spisová značka súdu:
2K/61/2011
Spisová značka správcu:
K03/2011
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

1.      Typ súpisnej položky majetku:  PENAZNA POHLADAVKA

          Dlžník/obchodné meno :  VINSARK, s.r.o.

          Sídlo/bydlisko :  Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SR

          IČO :  44 215 908                    

          Celková suma/mena :  100.000 €

          Právny dôvod vzniku :  zmluva o pôžičke zo dňa 14.01. 2010

          Súpisová hodnota : 100.000 €