(PO) OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, IČO 36207195

Vstupný areál U.S.Steel , 04454 Košice

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
10.12.2014
Zverejnený v OV č.:
236/2014
Dlžník/Úpadca:
OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii IČO 36 207 195, , Vstupný areál U.S.Steel 1, 044 54 Košice,
Správca:
JUDr. Igor Varga , Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov,
Spisová značka súdu:
26K/64/2013
Spisová značka správcu:
26K/64/2013, S 898
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Ponukové konanie:

JUDr. Igor Varga, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov ako správca úpadcu: OCEKON Engineering s.r.o. v likvidácii, so sídlom Vstupný areál U.S. Steel, 044 54   Košice, IČO: 36 207 195, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu Okresného súdu Košice I. vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 4. kolo verejného  ponukového konania na predaj majetku úpadcu.

Predmet ponukového konania:  Predmetom ponukového konania je majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu uvedený v súpise majetku úpadcu, ktorý bol zverejnený dňa 29.04.2014 v Obchodnom vestníku č. 81/2014 a to hnuteľné veci a pohľadávky uvedené pod nasledovnými súpisovými položkami:

Predmet ponukového konania:  predaj vecí úpadcu

 

Zoznam majetku:

 

Ev.číslo

Názov

Výrobné číslo

počet ks

Účtovná vstupná cena

Zostatková cena v EUR

Rok zaradenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10209

Firewall - Hardware

 

1

1 795,13

0,00

2004

10098

IBM server

006K54RXEUAKBWA

1

35 650,14

0,00

2003

10283

kopírovací stroj Konica Minolta 420

42GF06058

1

1 957,98

112,98

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10182

NB Acer 243X14/256/20G/CD

LTX3005257244C1

1

1 130,75

0,00

2004

10183

NB Acer 243X14/256/20G/CD

LTX3005257344C1

1

1 130,75

0,00

2004

10249

PC Intel Pentium + 17" Monitor

S/N.447105

1

1 148,18

0,00

2005

10109

PC IServF@Serv x Ser335R1 (IBM)

KBRD204

1

4 523,47

0,00

2003

10136

PC PA INTEL Celeron 2,6 GHz

381503

1

1 092,41

0,00

2003

10193

PC PENT4, RAM1GB,80GB+WIN XP Pro

406604

1

1 169,75

0,00

2004

10213

Priemyselná televízia - kamery hala

 

1

9 278,45

0,00

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08005

Technická dokumentácia

 

1

29 653,06

0,00

2003

10125

Tlakové tryskacie zariadenie SSM62-5

S50021

1

1 211,31

220,91

2003

10284

Ultrazvukový prístroj EPOCH XT s prísl.

091301811

1

7 536,06

1 374,06

2010

10274

Vrtačka korunková KBM 32 Q

20071208111

1

1 255,98

131,74

2008

10191

Zásobníkova stanica CO2+rekonšt.

 

1

3 666,07

918,51

2004

10279

Zvár.zariadenie AFW-3002 BUG-GYs prísl.+horák MMT

50208063001A

1

3 836,55

545,49

2008

10280

Zvár.zariadenie AFW-3002 BUG-GYs prísl.+horák MMT

50208063004A

1

3 836,55

545,49

2008

103033

Dvojskrinka so sklom S231

 

1

44,68

0,00

2 003

101277

Dvojskrinka bez dvierok S211

 

1

31,53

0,00

2 003

103021

Dvojskrinka so sklom S231

 

1

51,78

0,00

2 003

103441

Dvojskrinka so sklom S231

 

1

51,78

0,00

2 003

110284

Chladnička Calex 225 L

 

1

12,45

0,00

2 003

100663

Konferenčný stolík

 

1

42,49

0,00

2 003

100513

Konferenčný stolík

 

1

41,49

0,00

2 003

100826

Kontajner K 443

 

1

51,78

0,00

2 003

110763

Kopírovací stroj - KONICA MINOLTA bizhub162

 

1

836,49

0,00

2 006

110804

monitor ASUS 22" LCD VW221D

 

1

124,38

0,00

2 008

110805

monitor ASUS 22" LCD VW221D

 

1

124,38

0,00

2 008

100664

Obklad radiátora

 

1

105,24

0,00

2 003

110783

PC ZERO Core 2 Duo + prísl.

 

1

347,56

0,00

2 007

100480

SKRINA SATNIKOVA S320

 

1

92,56

0,00

2 003

100811

Skriňa šatníková hnedá

 

1

51,12

0,00

2 003

101194

Skrinka rohová S113

 

1

25,36

0,00

2 003

103023

Skrinka rohová S113

 

1

26,72

0,00

2 003

103025

Skrinka S221+ zámok

 

1

42,90

0,00

2 003

100930

Skrinka trojzásuvková. SO-143

 

1

54,37

0,00

2 003

100562

Skrinka zásuvková S244

 

1

73,70

0,00

2 003

103980

Stôl písací T 650

 

1

48,30

0,00

2 003

100574

Stôl rohový T651

 

1

81,18

0,00

2 003

103028

Stôl rohový T651

 

1

61,41

0,00

2 003

103020

Stôl T650

 

1

45,74

0,00

2 003

100957

Ventilátor Severín  8610 30cm

 

1

16,48

0,00

2 003

100555

Vešiaková stena

 

1

47,48

0,00

2 003

100928

Dvojskrinka bez dvierok S211

 

2

63,06

0,00

2 003

100489

Dvojskrinka s dvierkami S 221

 

2

28,62

0,00

2 003

100998

Dvojskirnka so sklom S 231

 

2

89,32

0,00

2 003

100965

Kontajner K 443

 

2

103,60

0,00

2 003

101005

Kontajner K 443

 

2

93,68

0,00

2 003

102118

Kontajner K 443

 

2

94,18

0,00

2 003

102120

Kontajner K 443 + zámok

 

2

93,68

0,00

2 003

110142

Kreslo  Kora  Extra čierne pevné

 

2

133,06

0,00

2 003

100565

Skrinka otvorená  S211

 

2

66,40

0,00

2 003

100564

Skrinka sklenená  S231

 

2

108,90

0,00

2 003

101237

Skrinka trojzásuvková  S243

 

2

110,76

0,00

2 003

101159

Stôl rokovací T650

 

2

91,48

0,00

2 003

103022

Dvojskrinka bez dvierok S211

 

3

94,65

0,00

2 003

103027

Skrinka rohová S 320

 

3

81,63

0,00

2 003

101000

Skrinka s dvierkami S221

 

3

115,96

0,00

2 003

100563

Skrinka dvierková S221

 

4

188,56

0,00

2 003

100547

Kreslo Kora extra čierne na kolieskach

 

5

364,35

0,00

2 003

100490

Ddvojskrinka s dvierkami S221

 

6

268,92

0,00

2 003

 

Spolu

 

 

114 596,76                 

 

3 849,18

 

 

 

 

Zoznam materiálových zásob:

 

názov materiálových zásob

množstvo v MJ

MJ

cena za MJ

Cena spolu v EUR

Elektródy EB /321 @ 3,2

3,900

kg     

3,15

12,30

Elektródy OK /61.30 @ 4 (4,1kg)

3,800

kg     

10,69

40,61

Elektródy OK /83.65 @ 3.2

6,000

kg     

9,69

58,16

Elektródy RUTILEN /S @ 5

9,000

kg     

2,76

24,79

Farba - HARDTOP /XP A+B RAL 7004

15,000

L      

8,16

122,40

Farba - HEMPHATANE /A+B  RAL 7035

20,000

L      

0,00

 

Farba - INTERTHANE /990 RAL7032

59,000

L      

6,74

397,54

Farba - REMOPLAST /UVC GLIMMER A+B RAL 5015

28,700

kg     

4,79

137,42

Farba - SF 13-7005 SIVA

25,000

kg     

6,01

150,25

Farba - SIGMADUR /520 A+B RAL 5019

107,000

L      

6,56

701,60

Farba - ZINGA

5,000

kg     

12,25

61,25

MAT /20 DIN 934-8 ZN                           

0,002

1000ks 

70,00

0,14

PAS PILOVY /M 42X41X1.3X6400-5/8"

11,000

ks     

78,80

866,80

Riedidlo - ZINGASOLV

1,000

L      

4,15

4,15

TAVIDLO /OK 10.92 (25KG)

150,000

kg

2,75

412,65

SPOLU

 

 

 

2 990,06

 

 

 

Zoznam pohľadávok

 

č.r.

Názov/meno dlžníka

sídlo

IČO

suma peňažnej pohľadávky v EUR

Právny dôvod vzniku - faktúra / číslo

Splatnosť

 spolu

1

AG - STROJ s.r.o.

Palúčanská 371,Liptovský Mikuláš, SR

36368695

1 726,03

610050177

01.7.2005

2

AG - STROJ s.r.o. Celkom

 

 

1 726,03

 

 

3

ELOMAHG GmbH & Co

Hansgass 8, 75334 Straubenhardt, Nemecko

 

1 680,00

610120004

27.2.2012

4

ELOMAHG GmbH & Co Celkom

 

 

1 680,00

 

 

5

EUROMONTA TRADE spol. s.r.o.

Popradská 56/A, 040 11 Košice, SR

  36582328

3 047,29

610070057

30.3.2007

6

EUROMONTA TRADE spol. s.r.o. Celkom

 

 

3 047,29

 

 

7

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

3 953,27

610110060

31.5.2017

8

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

1 670,18

610110061

31.5.2017

9

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

4 476,74

610110067

31.5.2017

10

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

5 452,36

610110069

31.5.2017

11

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

2 242,39

610110070

31.5.2017

12

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

3 980,52

610110077

31.5.2017

13

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

1 437,94

610110078

31.5.2017

14

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

227,43

610110079

31.5.2017

15

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

2 068,30

610110083

31.5.2017

16

FORMAT - PM, s.r.o.

Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, SR

  36616605

678,38

610110084

31.5.2017

17

FORMAT - PM, s.r.o. Celkom

 

 

26 187,51

 

 

18

GERBA Industrie-und Hallenbau GmbH

Nikolaus-Otto-Dtr.16, D-19061 Schwerin, Nemecko

  00007671

2 805,22

610060594

13.12.2008

19

GERBA Industrie-und Hallenbau GmbH Celkom

 

 

2 805,22

 

 

20

HANÁK, s.r.o.

Chotčanská 1900/181, 091 01 Stropkov, SR

  34827927

74,97

620100466

31.12.2010

21

HANÁK, s.r.o. Celkom

 

 

74,97

 

 

22

K2 Business s.r.o.

Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, SR

  46 583 912

51 384,42

5100601

10.1.2017

23

K2 Business s.r.o.  Celkom

 

 

51 384,42

 

 

24

BARISTAV s.r.o.

Akademika Hronca3, 048 01 Rožňava, SR

36 586 897

217,06

610090242

23.12.2009

25

BARISTAV s.r.o.

Akademika Hronca3, 048 01 Rožňava, SR

36 586 897

273,66

620090015

20.3.2009

26

BARISTAV s.r.o. Celkom

 

 

490,72

 

 

27

Hutní montáže a.s. org.zložka zahr.PO

Kominárska 2- 4, 832 03 Bratislava - Nové Mesto, SR

  30808430

5 483,52

620100486

30.1.2011

28

Hutní montáže a.s. Celkom

 

 

5 483,52

 

 

29

HYDROSTAV a.s.

Miletičova 21, 824 87 Bratislava, SR

  31323103

67 137,09

26220002

11.10.2002

30

HYDROSTAV a.s.

Miletičova 21, 824 87 Bratislava, SR

  31323103

123 411,45

26220003

11.10.2002

31

HYDROSTAV a.s. Celkom

 

 

190 548,54

 

 

32

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 62700 Brno, ČR

  25322257

2 213,01

610130001

31.12.2018

33

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 62700 Brno, ČR

  25322257

2 213,01

610130001

30.6.2013

34

IMOS Brno, a.s. Celkom

 

 

4 426,02

 

 

35

Industrial&System Solutions, s

Cestice 255, 04471 Cestice

  36728225

55,20

20120202

15.10.2012

36

Industrial&System Solutions, s Celkom

 

 

55,20

 

 

37

KWE Stahl- und Industriebau GmbH & Co. KG

Konrad/Adenauer Streasse 3, 50389 Wesseling, Nemecko

 

9 044,58

610080271

31.10.2013

38

KWE Stahl- und Industriebau GmbH & Co. KG

Konrad/Adenauer Streasse 3, 50389 Wesseling, Nemecko

 

6 234,40

610100017

30.9.2015

39

KWE Celkom

 

 

15 278,98

 

 

40

LSS Stahlbautechnik GmbH

Sandleitengasse 15/19, 1160 Viedeň, Rakúsko

 

7 158,40

610120067

10.11.2012

41

LSS Stahlbautechnik GmbH Celkom

 

 

7 158,40

 

 

42

MARTIFER POLSKA Sp.Z o.o.

Wyczólkowskiego 16, 044-109 Gliwice, Poľsko

 

313 977,72

5100904

31.12.2011

43

MARTIFER POLSKA Sp.Z o.o. Celkom

 

 

313 977,72

 

 

44

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

40 464,77

610090176

30.8.2009

45

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

18 660,99

610090185

15.9.2009

46

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

5 680,08

610090213

15.10.2009

47

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

9 905,21

610090232

20.12.2009

48

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

232,65

610100034

02.5.2010

49

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

556,92

620100087

10.5.2010

50

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

18 885,90

620100259

22.10.2010

51

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

532,81

640110005

21.12.2011

52

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

3 754,61

610090071

30.6.2014

53

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

4 402,66

610090116

30.6.2014

54

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

3 517,28

610090146

30.6.2014

55

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

6 722,75

610090176

30.6.2014

56

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

856,00

610090185

30.6.2014

57

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

552,94

610090213

30.6.2014

58

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

2 484,72

610090232

30.6.2014

59

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

6 198,95

640100002

21.6.2010

60

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

13 311,54

640100003

04.10.2010

61

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

13 076,17

640110003

21.12.2011

62

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

13,72

640110004

21.12.2011

63

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

3 718,61

610090071

10.6.2009

64

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

4 402,66

610090116

15.7.2009

65

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

3 517,28

610090146

30.7.2009

66

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

6 722,75

610090176

30.8.2009

67

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

856,00

610090185

15.9.2009

68

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

552,94

610090213

15.10.2009

69

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

2 484,72

610090232

20.12.2009

70

Mostáreň, a.s."v konkurze"

Strojárenská 19, 976 43 Valská Piesok, SR

  36050890

150,00

650100002

15.12.2010

71

Mostáreň, a.s."v konkurze" Celkom

 

 

172 215,63

 

 

72

NES - PAN & MARADA Development

Alžbetina 41, 040 01 Košice, SR

  43827357

119,50

620120247

30.9.2012

73

NES - PAN & MARADA Development

Alžbetina 41, 040 01 Košice, SR

  43827357

119,50

620120281

30.10.2012

74

NES - PAN & MARADA Development

Alžbetina 41, 040 01 Košice, SR

  43827357

119,50

620120317

30.11.2012

75

NES - PAN & MARADA Development

Alžbetina 41, 040 01 Košice, SR

  43827357

68,87

660130002

25.5.2013

76

NES - PAN & MARADA Development Celkom

 

 

427,37

 

 

77

OMNEC, s.r.o.

M.R.Štefánika191, 075 01 Trebišov, SR

  36678783

86 259,95

610090060

30.4.2009

78

OMNEC, s.r.o.

M.R.Štefánika191, 075 01 Trebišov, SR

  36678783

61 607,31

610090096

15.6.2009

79

OMNEC, s.r.o.

M.R.Štefánika191, 075 01 Trebišov, SR

  36678783

76 613,63

610090099

17.6.2009

80

OMNEC, s.r.o. Celkom

 

 

224 480,89

 

 

81

Pavčina Lehota Estate, s.r.o.

Alžbetina 41, 040 01 Košice, SR

  44448309

560,00

620120074

19.4.2012

82

Pavčina Lehota Estate, s.r.o. Celkom

 

 

560,00

 

 

83

PENCAND s.r.o.

Strojnícka 11, 080 01 Prešov, SR

  36491322

753,12

610080024

17.3.2008

84

PENCAND s.r.o.

Strojnícka 11, 080 01 Prešov, SR

  36491322

215,53

640090002

30.7.2009

85

PENCAND s.r.o.

Strojnícka 11, 080 01 Prešov, SR

  36491322

66,39

640090002

30.7.2009

86

PENCAND s.r.o. Celkom

 

 

1 035,04

 

 

87

PK machinery, s.r.o.

Tupolevova 3,851 01 Bratislava, SR

  44902662

2 160,00

610120002

31.1.2012

88

PK machinery, s.r.o. Celkom

 

 

2 160,00

 

 

89

Plejsy Apartments s.r.o.

Alžbetina 41, 040 01 Košice, SR

  44296568

108,00

620120282

30.10.2012

90

Plejsy Apartments s.r.o. Celkom

 

 

108,00

 

 

91

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

-1 052,00

620110372

24.10.2011

92

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

-468,00

620110373

24.10.2011

93

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

-320,00

620110392

07.11.2011

94

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

-1 231,00

620110437

30.12.2011

95

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

-2 285,79

610050301

30.4.2011

96

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

3 320,50

610070192

30.9.2012

97

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

6 741,77

610070272

31.3.2013

98

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

831,04

610080088

30.11.2012

99

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

2 245,67

610080089

30.11.2012

100

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

33,25

610080110

30.11.2012

101

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

4 303,10

610080115

30.11.2012

102

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

3 714,44

610080167

10.10.2013

103

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

-1 006,89

610080279

30.11.2012

104

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 540,98

610100056

30.6.2015

105

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 159,14

610100057

30.6.2015

106

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 067,76

610100058

30.6.2015

107

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

417,82

610100109

30.9.2015

108

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 315,58

610100131

15.12.2013

109

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 224,70

610100137

13.12.2013

110

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

62,75

610100138

13.12.2013

111

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

3 633,66

620110007

14.1.2014

112

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

3 311,84

620110010

25.1.2014

113

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

275,67

620110011

26.1.2014

114

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

698,73

620110018

28.1.2014

115

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

763,37

620110021

01.2.2014

116

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

2 478,85

620110027

10.2.2014

117

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

24,37

620110046

13.12.2013

118

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

2 670,66

620110049

15.2.2014

119

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

3 455,01

620110051

21.2.2014

120

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

4 284,91

620110054

24.2.2014

121

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

2 871,98

620110068

02.3.2014

122

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

714,43

620110088

14.3.2014

123

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 053,07

620110120

31.3.2014

124

Polimex-Mostostal S.A.

Czackiego 15/17, 00950 Warszawa, Poľsko

 

1 939,67

620110125

14.3.2014

125

Polimex-Mostostal S.A. Celkom

 

 

49 791,04

 

 

126

Gejza Ragály,  R - CONTACT

049 52 Silica 99, SR

  33000743

23 894,81

610050474

20.1.2006

127

Gejza Ragály,  R - CONTACT Celkom

 

 

23 894,81

 

 

128

Saldotecnica Ligure Srl

Via delle Fabbriche 4b/c, 16158 Genova, Taliansko

 

20 479,65

5120492

14.6.2012

129

Saldotecnica Ligure Srl Celkom

 

 

20 479,65

 

 

130

SES a.s.

Továrenská 210,935 28 Tlmače,SR

  31411690

3,47

610120050

29.10.2012

131

SES a.s.

Továrenská 210,935 28 Tlmače,SR

  31411690

10 500,76

610120050

06.9.2015

132

SES a.s. Celkom

 

 

10 504,23

 

 

133

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, SR

  17317282

2 409,79

610110016

31.5.2016

134

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, SR

  17317282

1 429,46

610110024

30.6.2016

135

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, SR

  17317282

145,10

610110033

31.7.2015

136

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, SR

  17317282

282,66

610110042

31.8.2015

137

STRABAG s.r.o. Celkom

 

 

4 267,01

 

 

138

TELEDAT, spol. s r.o. Košice

Južná trieda 93, 040 01 Košice

  17079781

442,41

620080361

15.8.2008

139

TELEDAT, spol. s r.o. Košice Celkom

 

 

442,41

 

 

140

VSS Foundry, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice, SR

  36830658

72,00

620120299

29.10.2012

141

VSS Foundry, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice, SR

  36830658

3,94

640130002

18.7.2013

142

VSS Foundry, s.r.o. Celkom

 

 

75,94

 

 

143

VSS Trading, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice, SR

  36599140

142,80

620100411

08.12.2010

144

VSS Trading, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice, SR

  36599140

264,00

620110047

21.2.2011

145

VSS Trading, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice, SR

  36599140

7,57

640110001

12.7.2011

146

VSS Trading, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 01 Košice, SR

  36599140

9,11

640110002

12.7.2011

147

VSS Trading, s.r.o. Celkom

 

 

423,48

 

 

148

Celkový súčet

 

 

1 135 190,04

 

 

 

 

2. Podmienky ponukového konania:

2.1.      Termín obhliadky predmetu ponukového konania je možné dohodnúť so správcom telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle 0915 951 000.

2.2.      Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku vo výške 30 % z ponúkanej kúpnej ceny na účet úpadcu vedený v UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6622862016/1111. Za riadne a včas uhradenú zábezpeku sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet úpadcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie ponúk.

2.3       Vo štvrtom kole – za najvhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade s podmienkami ponukového konania.

Ponuka záujemcu môže byť považovaná za úšpešnú ponuku, len v prípade ak veriteľský výbor po oznámení ponuky s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi odsúhlasí.

 

2.4.      Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku na adresu správcu: JUDr. Igor Varga, správca, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01  Trebišov. Lehota na predkladanie ponúk je 14 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí 14-ty deň od zverejnenia o 15:30 hod.. V prípade, že 14-ty deň prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší pracovný deň. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na prekladanie ponúk sa nebude považovať za riadne doručenú.

2.5.      Podmienka predaja: kúpa veci anblok (nie podľa jednotlivých položiek).

3. Náležitosti ponuky:

3.1.      Záujemca je povinný doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZNÉ KONANIE sp. zn.: 26K/64/2013 Ocekon Engineering s.r.o. v likvidácii -  NEOTVÁRAŤ!.“

3.2.      Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania.

3.3.      Záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať späť.

3.4.      Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah:

3.4.1.   nezameniteľné označenie záujemcu – Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné predložiť fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné predložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac.

3.4.2.   označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní,

3.4.3.   návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní,

3.4.4.   predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zábezpeky,

3.4.5.   kontaktné údaje záujemcu  

3.4.6.   uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.

4.         Vyhodnotenie ponúk:

4.1.      Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk najneskôr v posledný deň lehoty, sa neprihliada.

4.2.      Na ponuku, ktorá nie je označená  spôsobom uvedeným v bode 3.1. sa neprihliada.

4.3.      Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa bodu 3.4 sa neprihliada.

4.4.      Na ponuku, ktorá obsahuje nižšiu ponuku než je dovolená v prvom kole speňažovania podľa bodu  2.4. sa neprihliada.

4.5.      Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.

4.6.      Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom najneskôr 10 deň po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam. Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového  konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky, zároveň ponúkol najvyššiu cenu za predmet kúpy.

4.7.      V prípade zhodnosti najvyšších ponúk vyzve správca záujemcov, ktorých ponuky sú zhodné, aby v lehote ktorú určí, predložili novú zvýšenú ponuku, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v čl. 3. Ponuky budú vyhodnotené spôsobom a v lehote uvedenej v bode 4.6.. Víťazom sa potom stáva záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu ponuku za všetky predmety. Víťaznú ponuku správca určí až po predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby. Za týmto účelom správca bezodkladne informuje oprávnenú osobu o výsledku v jednotlivých kolách ponukového konania.

Za zhodnú ponuku sa považujú ponuky, ktorých rozdiel v prípade ponúkanej hnuteľnej veci nie je väčší ako 3 eurá.

4.8.      O skutočnostiach podľa bodu 4.6  ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa bodu 4.1 až 4.5- vyhotoví správca úradný záznam.

4.9.      Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnocovania ponúk všetkých záujemcov, ako aj oprávnenú osobu a súd.

4.10.    Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk a predchádzajúcom súhlase oprávnenej osoby vyzvať záujemcu víťaza na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Ak záujemca po výzve správcu neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu najneskôr do 5 dní od tejto výzvy, záujemcom zložená zábezpeka prepadá v prospech konkurznej podstaty a považuje sa za výťažok zo speňaženia oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa.

 

4.11. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zábezpeky vrátené najneskôr do 10 pracovných  dní odo dňa vyhodnotenia ponuky.

V Trebišove dňa 05.12.2014

 

JUDr. Igor Varga, správca KP