(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
18.08.2017
Zverejnený v OV č.:
159/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Správca konkurzu úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, v zmysle § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktualizuje súpis všeobecnej podstaty majetku úpadcu :

 

 

 

Por. č.

súp.

zlož.

maj.

 

Deň zápisu

Podstata

Druh

majetku

Dlžník

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Súpisová

hodnota

 

Dôvod zapísania

do súpisu

 

1

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Airportforum,s.r.o.,

Ivánska cesta 10,

Bratislava, IČO:

43859038

 

Uznanie dlhu zo dňa 02.08.2011,

Zmluva o postúpení pohadávok zo dňa

10.10.2011

 

1 224

872,23

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

2

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

AV 1, s.r.o., Ivánska

cesta 10, Bratislava,

IČO: 43859186

 

Uznanie dlhu zo dňa 02.08.2011,

Zmluva o postúpení pohadávok zo dňa

10.10.2011

 

1 475

127,77

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

3

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Bratislava - In,

a.s.,Seberíniho 9,

Bratislava, IČO:

35772654

 

Zmluva o úvere zo dňa 15.12.2015,

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

11.01.2016

 

4 006

800,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

4

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

H & F Reality, s.r.o.

(predtým AquaThermInvest, s.r.o.), Drieňová

14, 821 01 Bratislava,

IČO: 35897171

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

08.01.2011, výška pohľ. 35,00

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

5

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

C.F.MUKSAP, spol. s

r.o., č.d. 837, 951 44

Výčapy - Opatovce, IČO:

31422535

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

08.01.2011, výška pohľ. 3 458,11

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

6

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

MAYNET, s.r.o., Nám. SNP 3, 917 01 Trnava,

IČO: 36250414,

spoločnosť zanikla

zlúčením s

MHM-SERVIS s.r.o., Štefánikova 70/2926,

911 01 Trenčín

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

08.01.2011, výška pohľ. 36 185,80

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

7

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

MonVin, s.r.o., Na

vrátkach 15, 841 01

Bratislava, IČO:

35955082

 

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

08.01.2011, výška pohľ. 87,00

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

8

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

ORAVING s.r.o., M.R.

Štefánika 1833, 026 01

Dolný Kubín, IČO:

31637965

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

08.01.2011, výška pohľ.  2 558,55

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

9

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

SCANSIS SLOVAKIA,

s.r.o., Drieňová 14, 821

01 Bratislava, IČO: 36675121

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

08.01.2011, výška pohľ.  314,26

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

10

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Dunajská, a.s., Dunajská

46, Bratislava, IČO:

35823151

 

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

17.08.2011; dodávka kuchynskej zostavy s príslušenstvom; faktúry č. BK130-0025 zo dňa 19.03.2010 v sume

12.723,24 €, č. BK130-0027 zo dňa 24.03.2010 v sume 31.101,34 €

 

43 824,58

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

11

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

DUO consulting, s.r.o.,

Mlynské nivy 48,

Bratislava, IČO:

45403988

 

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

17.6.2015

 

1 984

894,63

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

12

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Jozef Gábriš, nar.

24.07.1952, Ivánska

cesta 10, Bratislava

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

11.02.2011; Zmluvná pokuta zo zmluvy

o pôžičke zo dňa 21.10.2009

6 000,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

13

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

JUDr. Ján Kotlík a JUDr.

Eva Bohmová,

Karloveské rameno 6,

841 06 Bratislava

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

10.06.2011; Zmluva o nájme zo dňa

22.09.2004

 

5 307,14

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

14

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

LUCOTRADE, s.r.o.,

Hornočermánska 800/65,

Nitra, IČO: 36562491

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

17.02.2014; Zmluva o úvere zo dňa

02.05.2011

 

100

000,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

15

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Národná obchodná

agentúra spol.sr.o.,

Námestie SNP 13,

Bratislava - mestská časť

Staré Mesto 811 06 , IČO: 46038795

Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa

02.03.2016; Zmluva o postúpení

pohľadávok zo dňa 27.07.2015

 

8 691

418,43

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

16

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Monika Moraviaková,

nar. 23.01.1971,

Medvedzie 36, Tvrdošín

 

Uznesenie OS Námestovo zo dňa

03.02.2016,č.k.9C/249/2011-60

6 212,62

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

17

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

AUDIOTEC, s.r.o.,

Račianska 155,

Bratislava, IČO:

35812168

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

22.09.2016; Zmluva o úvere zo dňa

16.06.2016,

 

 

2 060

000,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

18

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

SCOMA, a.s., Mičkova

31, 085 01 Bardejov,

IČO: 36457094

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

17.10.2011; výška pohľ. 15 354,13

 

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

19

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

DONAU TOURS

INTERNATIONAL, a.s., Ul. Biskupa Kondého 179/4, Dunajská Streda

929 01, IČO: 36229768

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

17.10.2011; výška pohľ. 14 937,26

 

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

20

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Ing. Branislav Gábriš,

Jadrová 3226/5, 821 02

Bratislava

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

17.10.2011; výška pohľ. 10 043,09

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

21

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Ing. Imrich Šimulák,

Moyzesova 2107/6, 022

01 Čadca

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

17.10.2011; výška pohľ. 5 241,00

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

22

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

CK PRESSBURG

Bratislava a.s.,

Sartorisova 20,

Bratislava 821 08, IČO: 35796880

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; uplatnená v konkurze vedenom Okresným súdom Bratislava I pod sp.zn. 2K/59/2010

1 594,60

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

23

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Štefan Schnelly -

EMERGENCY SYSTEM,

04001 Košice-Sever, Hroncova 17, IČO: 43713556, (súčasne meno Štefan Dancák)

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Ľubomír Pekár, EX3316/2015

592,25

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

24

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Štefan Schnelly -

EMERGENCY SYSTEM,

04001 Košice-Sever,

Hroncova 17, IČO:

43713556 (súčasne meno Štefan Dancák)

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Ľubomír Pekár, EX3316/2015

1 893,71

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

25

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Štefan Schnelly -

EMERGENCY SYSTEM,

04001 Košice-Sever,

Hroncova 17, IČO:

43713556 (súčasne meno Štefan Dancák)

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Ľubomír Pekár, EX3316/2015

1 317,80

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

26

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

HLD s. r. o., Homolova

17, Bratislava 841 02,

IČO: 35 785 748

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Miroslav Šupa, EX1784/2011

625,36

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

27

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

HeroniaAete, 8

Fokionos& 34, Ermou

Street, 10451 Athens,

Grécko

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; výška pohľ. 1 400,00

 

 

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

28

20.07.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

MARBLES GROUP, s.r.o., IČO: 46 410 317, so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

20.10.2014, Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

16.09.2014

1 600 000,00

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

29

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

KRONEN Slovakia, s.r.o.

v likvidácii , Hlavná 31

Trnava 917 01, IČO: 31 394 833

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; výška pohľ. 785,36

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

30

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

KRONEN Slovakia, s.r.o.

v likvidácii , Hlavná 31

Trnava 917 01, IČO: 31 394 833

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; výška pohľ. 2 314,13

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

31

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Milan Mikláš, nar.

17.12.1962, Dudvážska

8, 821 07 Bratislava

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Miroslav Šupa, EX1678/2012

1 195,82

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

32

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

ABITURA, s. r. o. v likvidácii, Priekopy 20/A

Bratislava 821 08, IČO: 45 261 741

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; ; výška pohľ. 657,00

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

33

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

PROMOHOUSE s. r. o.,

Lužná 12

Bratislava 851 04, IČO: 44 549 512

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012;

2 280,02

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

34

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

PROMOHOUSE s. r. o.,

Lužná 12

Bratislava 851 04, IČO: 44 549 512

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012;

2 280,02

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

35

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

SUPRAVIA s.r.o.,

Zámocká 12

Bratislava 811 01, IČO: 35 713 046

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

07.11.2012; exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Miroslav Šupa, EX1928/2012

2 533,53

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

36

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Tibor Stanček, nar.

15.02.1967, Krivá 168,

Dlhá nad Oravou

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

20.01.2012;

8 400,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

37

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

ACR spol. s r.o., IČO: 35681225, spoločnosť zanikla zlúčením, právny

nástupca ALICIA s. r. o. Dr. I. Markoviča 2083/1

Nové Mesto nad Váhom 915 01

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

38

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Atriumstav, s.r.o. ,

Rastislavova 2,

Bratislava 821 08, IČO: 36 358 380

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012; FA1200800171,

výška pohľ. 103,53

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

39

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

BEST SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 117, Žilina 010 01, IČO: 36 379 271

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200900130,

výška pohľ. 746,02

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

40

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

BEST SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 117, Žilina 010 01, IČO: 36 379 271

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200900660,

výška pohľ. 1 970,92

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

41

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

BEST SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 117, Žilina 010 01, IČO: 36 379 271

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200900121,

výška pohľ. 987,71

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

42

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

BEST SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 117, Žilina 010 01, IČO: 36 379 271

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200900085,

výška pohľ. 1 494,55

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

43

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

BEST SLOVAKIA s.r.o., Bratislavská 117, Žilina 010 01, IČO: 36 379 271

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200900146,

výška pohľ. 476,37

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

44

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Čerešník Peter, Výtocká

16, 922 21 Moravany

nad Váhom

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200800705,

výška pohľ. 483,40

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

45

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

DOMECO SLOVAKIA,

spol. s r.o., Námestie

Slobody 1196/19,

Sereď 926 00, IČO: 36 235 253

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA18240057,

výška pohľ. 91,24

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

46

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Fillo Juraj, Riazanská 3,

831 03 Bratislava - Rača

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200800305,

exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Ľubomír Pekár, EX261/2013

4 503,12

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

47

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Fillo Juraj, Riazanská 3,

831 03 Bratislava - Rača

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200800356,

exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Ľubomír Pekár, EX261/2013

2 699,33

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

48

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Ing. Kamil Bernáth a Mária Bernáthová,

Kuklovská 88, Bratislava

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

 

0,00

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

49

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

LARIX, v.o.s., Zvolenská

cesta 4126/18,

Banská Bystrica 974 01,

IČO: 31 606 440

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200800448, výška pohľ. 999,81

0,00

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

50

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

LARIX, v.o.s., Zvolenská

cesta 4126/18,

Banská Bystrica 974 01,

IČO: 31 606 440

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

51

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

OLYMPIA, v.o.s.,

Tyršovo nábrežie 12, Bratislava 851 01, IČO: 31 372 082

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

52

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

OLYMPIA, v.o.s.,

Tyršovo nábrežie 12, Bratislava 851 01, IČO: 31 372 082

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

53

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

Pudmarčík Eduard,

Hrobáková 9, 851 02 Bratislava

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

FA1200800265, výška pohľ. 559,28

 

0,00

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

54

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

REaMOS, spol. s r.o., Nábrežná 1212, Kysucké Nové Mesto

024 01, IČO: 31 584 217

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

03.05.2012;

exekúcia vedená exekútorom - JUDr. Jozef Ivančík, EX739/2011

2 927,56

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

55

14.02.2017

 

 

všeobecná

 

Iná

majetková

hodnota

 

Tatra banka, a.s.

peňažné prostriedky na bankovom účte, č.ú. SK281100000000292784974

1 670,26

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

56

20.7.2017

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

FIPOREAL, s.r.o., Nezvalova 51, Bratislava, IČO: 35 790 921

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

23.09.2016; Zmluva o postúpení pohľadávok zo dňa 30.7.2015, suma 5172,71 € zmluva o fin. výpomoci a pôžičke zo dňa 10.12.2014, suma 13188,44 € vklady spoločníka do spoločnosti, učt.evid. zo dňa 30.7.2015,  suma 1098,51 € vklady do spoločnosti, učt.evid. zo dňa 30.7.2015, 

19 459,66

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

57

20.7.2017

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

FIPOREAL, s.r.o., Nezvalova 51, Bratislava, IČO: 35 790 921

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

23.09.2016; Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 10.12.2014, Zmluva č. 2/2009 o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.3.2009

4 676,84

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

58

20.7.2017

všeobecná

 

Peňažná

pohľadávka

 

FIPOREAL, s.r.o., Nezvalova 51, Bratislava, IČO: 35 790 921

 

Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa

23.09.2016; Zmluva o pôžičke zo dňa 15.7.2006, Dodatok č. 1 zo dňa 30.12.2006

74 443,48

 

majetok úpadcu, pohľadávka voči dlžníkovi úpadcu nadobudnutá

postúpením, evidovaná v

majetku úpadcu v deň vyhlásenia konkurzu

 Ing..Anna Bružeňáková, správca