Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/306/2018

(FO) Abaffyová Viera (25.07.1978)

Levice , 93401 Levice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.01.2019
Zverejnený v OV č.:
17/2019
Dlžník:
Viera Abaffyová IČO 25.7.1978, , Hviezdoslavova 1, 93401 Levice,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
32OdK/306/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/306/2018
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Osobné motorové vozidlo značky: Citroen C3

Rok výroby: 2006

Druh karosérie: AA sedan

Typ motora: HFX

Štatút: v premávke

Max. celková hmotnosť: 1463 kg

Farba: Strieborná metalíza svetlá

Súpisová hodnota: 650 EUR


 

Podunajská konkurzná k.s.

JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár