Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
24.01.2019
Zverejnený v OV č.:
17/2019
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
, 1. Mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S1645
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

1.

Guľobroková kozlica ráže 5,6x50 Rmag./12 + výmenná hlaveň ráže 12/12 – súpisná hodnota 400 Eur


2.

3 ranná samonabíjacia brokovnica Zbr. Brno ráže 20 – súpisová hodnota 200 Eur


3.

Broková dvojka ráže 16/16 – súpisová hodnota 100 Eur


4.

Pištoľ samonabíjacia ČZ 45 ráže 6,35mm Brovning – súpisová hodnota 80 Eur


5.

Pištoľ samonabíjacia ČZ 70 ráže 7,65mm Brovning – súpisová hodnota 120 Eur