Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/53/2019

(FO) Petríková Anna (24.11.1949)

(t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) , 94501 Komárno

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
16.10.2019
Zverejnený v OV č.:
200/2019
Dlžník:
Petríková Anna IČO 24.11.1949, , (t.č. Kolož - Záhrada, 94501 Komárno) 94501, 94501 Komárno,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
28OdK/53/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/53/2019 S12
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

osobné motorové vozidlo zn. Peugeot 306 - špz: KN176EO - VIN: VF37AKFXT32743918 - dočasne vyradené z evidencie /§ 24a ods. 1 písm. a) zák. č. 725/2007 Z.z./ - súpisová hodnota 400 eur - podiel dlžníka 1/1 v BSM