(FO) Bašternák Ladislav (07.09.1972)

Námestie slobody 7440, Bratislava-Staré Mesto

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
03.12.2019
Zverejnený v OV č.:
233/2019
Dlžník/Úpadca:
Bašternák Ladislav IČO 07.09.1972, , Námestie slobody 7440 / 13, 81106 Bratislava-Staré Mesto,
Správca:
JUDr. Lenka Ivanová , Plynárenská 1, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/14/2019
Spisová značka správcu:
8K/14/2019 S1811
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznámenie o opätovnom stanovení hodnoty majetku

JUDr. Lenka Ivanová, správca úpadcu Ladislava Bašternáka v konkurze sp.zn. 8K/14/2019 v súlade s §77 ods. 6 ZKR opätovne stanovila hodnotu majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu, zverejnený v OV č. 142/2019 dňa 25.07.2019, položky por. č. 8 – 22. Dôvod zmeny je odborné stanovenie hodnoty predmetných súpisových zložiek majetku.

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Pištoľ samonabíjacia, zn. Glock 19, kal. 9x19

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

8

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 500,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Pištoľ samonabíjacia, zn. HK USP compact, kal. 9x19

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

9

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 550,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Revolver, zn. NorthAmericanArms, kal. 22. LR

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

10

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 150,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Broková Kozlica zn. Beretta S 687 Silver, kal. 12. 12-76/12-76

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

11

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 2.600,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Malokalibrovka samonabíjacia, zn. Marlin 795, kal. 22. LR

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

12

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 200,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Malokalibrovka samonabíjacia, zn. GSG-5, kal. 22. LR

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

13

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 300,00 EUR

Hnuteľná vec , strelná zbraň- Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 308. WIN

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

14

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 1.500,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Pištoľ samonabíjacia, zn. SIG-SAUER P226, kal. 9 MM Para

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

15

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 2.500,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Guľovnica opakovacia, zn. ZSSR Tiger,  kal. 7,62x54

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

16

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 900,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 9,3x62

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

17

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 2.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Pištoľ samonabíjacia, zn. GRAND POWER K-100 x CALIBUR, kal9x19

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

18

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 999,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 93, kal. 375 H&H MAG.

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

19

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 3.200,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň - Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 9,3x62

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

20

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 3.000,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Guľovnica samonabíjacia, zn. ČZ 58, kal. 7,62x39

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

21

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 400,00 EUR

Hnuteľná vec, strelná zbraň- Guľovnica opakovacia, zn. Blaser R 8, kal. 300 WIN. MAG

Stav opotrebovanosti:

Používaná

Por. č. súpisovej zložky:

22

Deň zápisu: 19.07.2019

Dôvod zápisu: majetok podliehajúci konkurzu

Súpisová hodnota: 3.800,00 EUR

V Bratislave dňa 26.11.2019

JUDr. Lenka Ivanová, správca