Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/822/2019

(FO) Oračko Milan (19.03.1968)

Podhorany 100 , 05993 Podhorany

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.02.2020
Zverejnený v OV č.:
31/2020
Dlžník:
Oračko Milan IČO 19.03.1968, , Podhorany 100, 05993 Podhorany,
Správca:
, Hlavná 29, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/822/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/822/2019 S1696
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Motorové vozidlo

Por. číslo

Druh

Popis

Približný rok výroby

Stav

Súpisová hodnota v EUR 

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do súpisu

Miesto

1

motorové vozidlo

KIA SPORTAGE, VIN: KNEJE55556K244858, farba: šedá metalíza, diesel

2006

Nepojazdné, z časti rozobraté

  100   

majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR

10.02.2020

bydlisko dlžníka