Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/756/2019

(FO) Pinková Mária (25.02.1962)

M.R.Štefánika 1621/11A , 97271 Nováky

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.02.2020
Zverejnený v OV č.:
31/2020
Dlžník:
Pinková Mária IČO 25.02.1962, , M.R.Štefánika 1621/11A, 97271 Nováky,
Správca:
JUDr. Darina Válková , Jilemnického 21, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/756/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/756/2019 S167
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Nehnuteľný majetok:  

SZL č. 1

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   5555

cena:      2,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1646

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 2

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   21549

cena:     34,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1678/3

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 3

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1541

cena:     1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1678/4

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 4

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   3040

cena:      4,00€

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1678/5

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 5

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   1001836

cena:  1.603,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1693

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 6

1. POZEMOK:

druh: ostatná plocha

výmera m2:   43974

cena:  70,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1714/4

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 7

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1435

cena:    1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/1

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 8

1. POZEMOK:

druh: ostatná plocha

výmera m2:   198

cena:     1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/3

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 9

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1266

cena:    1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/4

číslo LV:   2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 10

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   120

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“C“,  č.: 1718/5

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 11

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   2384

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 258

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 12

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   3318

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 290

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 13

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   306

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 774

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

 

SZL č. 14

1. POZEMOK:

druh: ostatná plocha

výmera m2:   2689

cena:   4,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 776

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 15

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1162

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 777

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 16

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   964

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 778

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 17

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   8014

cena:   3,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 844

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 18

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   18027

cena:   28,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 850

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 19

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   6165

cena:   9,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 851

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 20

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   13398

cena:   21,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 858

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 21

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   150290

cena:   240,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 860

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

 

SZL č. 22

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   6143

cena:   2,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 868

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 23

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   18238

cena:   7,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 869

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 24

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   24209

cena:   9,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 871

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 25

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   16868

cena:   6,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 872

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 26

1. POZEMOK:

druh: lesný pozemok

výmera m2:   961026

cena:   1.538,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 873

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 27

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   327

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 877

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 28

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   1090

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 879

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 29

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:   626

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 880

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

 

SZL č. 30

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  727

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 882

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 31

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  49352

cena:   19,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 903

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 32

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  141478

cena:   56,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 905/2

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 33

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  4690

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 906

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 34

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  327

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 907

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 35

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  529

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 908

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 36

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2: 611

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 910

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

SZL č. 37

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  1793

cena:   1,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 911

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

 

SZL č. 38

1. POZEMOK:

druh: TTP

výmera m2:  4920

cena:   2,00 €

obec: Nitrianske Rudno

parc. reg.“E“,  č.: 912

číslo LV:  2022

názov k.ú.: Nitrianske Rudno

spoluvlastnícky podiel:                                      872643/1008456000

štát:   SR

 

V Trenčíne, 29.1.2020

JUDr. Darina Válková

správca