(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku Zabezpečený veriteľ Číslo zabezpečenej pohľadávky
1 Hnuteľná vec Osobné motorové vozidlo KIA cee'd SW 1,6 CRDI Platinum AT č. karosérie/VIN: U5YHN816GGL201513, rok výroby 2016 1 1/1 9 000,00 € VÚB Leasing, a.s, Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 60
2 Hnuteľná vec Osobné motorové vozidlo KIA cee'd SW 1,4 CVVT SILVER, č. karosérie/VIN: U5YHN51BAJL348417, rok výroby 2018 1 1/1 11 000,00 € VÚB Leasing, a.s, Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 61
3 Hnuteľná vec Osobné motorové vozidlo KIA SPORTAGE QL 2,0 CRDI 4WD AT PLATINUM, č. karosérieVIN: U5YPH813DHL212672, rok výroby 2017 1 1/1 19 000,00 € VÚB Leasing, a.s, Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava 62

JUDr. Mária Domčeková, správca