(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku Zabezpečený veriteľ Číslo zabezpečenej pohľadávky
1 Hnuteľná vec Motorové vozidlo Citroen Jumper 2,0 BlueHDi 160 35+L4H3, VIN: VF7YD3MFC12F40392, rok výroby 2018, počet najazdených kilometrov cca 16.000 km., farba biela. 1 1/1 18 000,00 € ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 2
2 Hnuteľná vec Motorové vozidlo KIA cee'd SW, VIN: U5YHN813GJL247652, rok výroby 2018, počet najazdených kilometrov cca 22.000 km., farba červená 1 1/1 12 000,00 € ČSOB Leasing, a.s., Žižkova 11, 815 10 Bratislava 3

 

JUDr. Mária Domčeková, správca.