(PO) ROYAL MEDIA SK, s.r.o., IČO 48005126

Kochanovce 231, 06601 Kochanovce

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.02.2020
Zverejnený v OV č.:
39/2020
Dlžník/Úpadca:
ROYAL MEDIA SK, s.r.o. IČO 48005126, , Kochanovce 231, 066 01 Kochanovce ,
Správca:
JUDr. Mária Domčeková , Centrálna 154/4, 089 01 Svidník,
Spisová značka súdu:
5K/14/2019
Spisová značka správcu:
5K/14/2019 S1961
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku Zabezpečený veriteľ Číslo zabezpečenej pohľadávky
1 Hnuteľná vec Polygrafický stroj - UV Tlačiareň Mimaki UJF-6042 MKII s príslušenstvom, výrobné číslo: W969B071. Špecifikácia príslušenstva: UV atrament LUS - 120 Priemer 200, UV atrament LH-100 + Priemer 200, rotačný adaptér na valcové predmety s dĺžkou 30-600 mm  a priemrom 10-110 mm 1 1/1 20 500,00 € IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804 28
2 Hnuteľná vec Polygrafický stroj - LaserPro MERCURY III 40 W s prislušenstvom, vyrobné číslo: Q96973. Špecifikácia príslušenstva: GC - tichý kompresor 90L sklad. Pol. 9001083g, filtraćná jednotka LaserPro 180 sklad. Pol. 200R, smartbox + rezací stôl sklad. Pol. 290065300G, rotačný násatvec sklad. pol. 29001051G 1 1/1 30 000,00 € IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804 29
2 Hnuteľná vec Polygrafický stroj: Digitálna hybridná tlačiareň SIGNRACER 1600 H-LED, výrobné číslo: 1017-1600-195 1 1/1 70 000,00 € IMPULS-LEASING Slovakia s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804 30

 

JUDr. Mária Domčeková, správca.