Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/17/2020

(FO) Meliš Miroslav (23.11.1994)

Ivanka pri Nitre , 95112 Ivanka pri Nitre

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
03.03.2020
Zverejnený v OV č.:
43/2020
Dlžník:
Miroslav Meliš IČO 23.11.1994, , - -, 951 12 Ivanka pri Nitre,
Správca:
Mgr. Henrieta Slavkovská , Ľ. Štúra 19, 93401 Levice,
Spisová značka súdu:
23OdK/17/2020
Spisová značka správcu:
23OdK/17/2020 S 1235
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Opel Vectra, EČV: NR848IN, VIN: W0L0JBF19W1311941, farba: modrá metalíza, r.v. 1998

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30.- EUR

 

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Renault Megane, EČV: NR875IL, VIN: VF1BA0F0D14274052, farba:  červená metalíza tmavá, r.v. 1996

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30.- EUR

 

 

Typ súpisovej zložky: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí
Popis: osobné motorové vozidlo Renault Megane, EČV: NR780DA, VIN: VF1BA0F0D1427405, farba: červená, r.v. 1997

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30.- EUR

 

Levice, dňa 27.2.2020

 

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka