Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/264/2020

(FO) Jankulár Adrián (05.04.1984)

Veľké Kosihy 39, 94621 Veľké Kosihy

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
13.01.2021
Zverejnený v OV č.:
7/2021
Dlžník:
Adrián Jankulár IČO 05.04.1984, , Veľké Kosihy 39, 946 21 Veľké Kosihy,
Správca:
JUDr. Andrea Pállová , Podzámska 2959/18A, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
30OdK/264/2020
Spisová značka správcu:
30OdK/264/2020 S1412
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

SÚPIS MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

 

P.č.

Opis súpisovej zložky majetku

Súpisová hodnota

1.

Hnuteľná vec – ojazdené osobné motorové vozidlo

ŠKODA FABIA 6Y, STAUBX01FM5/-/-, 74 kW, 1.4 MPI, r. v. 2001, karoséria M1,

ŠPZ: KN698EA

VIN: TMBCD46YX23361713

Farba: zelená metalíza tmavá

Druh karosérie: AA sedan

Stav: pojazdné

Km: 343 787

          500 €

 

V Nitre dňa 08.01.2021

JUDr. Andrea Pállová, správca