Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-27OdK/305/2020

(FO) Kotleba Juraj (08.04.1976)

Pezinok , 90201 Pezinok

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
24.06.2021
Zverejnený v OV č.:
121/2021
Dlžník:
Kotleba Juraj IČO 08.04.1976, , Veltlínska 5223/1, 90201 Pezinok,
Správca:
, Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
27OdK/305/2020
Spisová značka správcu:
27OdK/305/2020 S2006
Druh:
Iné zverejnenie
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Obchodný podiel vo výške 100% na spoločnosti SOPHISTIC line s.r.o., so sídlom Pri mlyne 5/2735, 080 01 Prešov, IČO: 46893334 100.00       Nie