Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/265/2021

(FO) Siváková Anna (16.01.1974)

Cigeľka 96 , 08602 Cigeľka

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
18.10.2021
Zverejnený v OV č.:
200/2021
Dlžník:
Siváková Anna IČO 16.01.1974, , Cigeľka 96, 08602 Cigeľka,
Správca:
Mgr. Ľubica Gregušková , Kopečná 252/2, 05801 Poprad,
Spisová značka súdu:
3OdK/265/2021
Spisová značka správcu:
3OdK/265/2021 S1720
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Mgr. Ľubica Gregušková, správca  týmto oznamuje veriteľom, že došlo k zmene sídla kancelárie správcu z pôvodnej adresy:

Levočská 866, 058 01 Poprad

na novú adresu:

Kopečná 252/2, 058 01 Poprad.

 

Mgr. Ľubica Gregušková, správca