Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/38/2022

(FO) Vengrín Pavol (29.04.1976)

Trenčín , 91101 Trenčín

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
22.06.2022
Zverejnený v OV č.:
120/2022
Dlžník:
Pavol Vengrín IČO 29.04.1976, , - -, 911 01 Trenčín,
Správca:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa , Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/38/2022
Spisová značka správcu:
40OdK/38/2022 S1562
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
P.č. Predmet Súpisová hodnota Typ zložky
1 Osobné motorové vozidlo Renault Megane, EČV: TN341CY, VIN:VF1BZ0H0541178668, rok výroby 2009; ojazdené, 310.800 km, palivo: benzín, bez platného osvedčenia o STK a EK 1 500,00 € Hnuteľná vec

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca