(PO) KM-Trade EU, s.r.o., IČO 46599312

Svätovavrinecká 13920/10, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.07.2022
Zverejnený v OV č.:
135/2022
Dlžník/Úpadca:
KM-Trade EU, s.r.o. IČO 46599312, , Svätovavrinecká 13920/10 / 0, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
Ing. Anett Pirohár , Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
6K/1/2022
Spisová značka správcu:
6K/1/2022 S1534
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Iná majetková hodnota:

Popis inej majetkovej hodnoty

Register

Nárok z uplatnenia odporovateľného právneho úkonu v sume 342 113,97,- EUR