(PO) ARMALES, a.s., IČO 36475726

Duchnovičova 282/1, 06761 Stakčín

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.08.2022
Zverejnený v OV č.:
163/2022
Dlžník/Úpadca:
ARMALES, a.s. IČO 36475726, , Duchnovičova 282/1 / 0, 06761 Stakčín,
Správca:
Mgr. Andrej Fekete , Slovenskej jednoty 13, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
1K/21/2017
Spisová značka správcu:
1K/21/2017 S1982
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

1. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu

Správca týmto v súlade s § 92 ods. 1, písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj hnuteľného majetku úpadcu, ktorý pozostáva zo všeobecnej podstaty úpadcu, zverejneného v Obchodnom vestníku číslo 63/2021 zo dňa 01.04.2021 a aktualizovaného zverejnením v Obchodnom vestníku č. 146/2022 zo dňa 29.07.2022, a to nasledovných hnuteľných vecí:

Typ majetku

Podstata

Názov

Súpisová hodnota [EUR]

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Ruská šabľa 1929 - málo zdobená - šaška

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

švajčiarsky bodák s pošvou 537663

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

miniatúra guľomet

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

14x čiapky a prilby - bližšie fotografia

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

zhrdzavený prístroj so svetlom

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

krátka šabľa - tesák - neoznačená

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

zásobník do auto/poloautomatickej zbrane

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

slovenský ozdobný nôž - replika

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

torzo - maďarský bodák M35 s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

rakúsky náhradný bodák - poškodený s koróziou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

meč v pošve - drevo, ornamenty draky

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa CET

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

5x uniforma z figurín (spolu s brašnami)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Bodák Mosin - asi z II. svet. Vojna

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Pošva zo šaška spolu so znehodnoteným bodákom JMML

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

československý bodák v. 24 - prebrúsený - s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

náplecníky spolu s červeným ozdobením

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

dýka bez pošvy - ornamentová - replika

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Predmety - rôzne umiestnenie

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

ďalekohlad (asi z vojny)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

dôstojnícky kordík - ornamenty a pošva

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabla 1916 - nápis v azbuke

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabla "Za chrabrosť" 378A

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Ruská šabľa "lebka" 1914 - šaška

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Ruská šabľa s porte " guľomet maxim 1918 - šaška

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

meč rapír neoznačený s puzdrom

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabľa "na Moskvu" A A

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Skrinka odznaky 1 - rôzne, cca. 50 kusov

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

znehodnotená pošva k bodáku

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

šabľa 1904 - cárska číslo II.

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

nemecký bodák Mauser - poškodený - zlomená špička - bez pošvy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

pošva ku kordíku farba čierno zlatá

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

trúbka s čiernym porte, mosadzný

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

tenký meč - kord - neznačený

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa H25

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

krátka šabľa - tesák 3GRZF9.25 - mosadzná rúčka

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

bodák taliansky s pošvou (nekompletnou)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabľa 1611 s chráničom

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

českoslovenký bodák v. 24 bez rúčky a pošvy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

šípy s puzdrom z kože

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

soška Stalin, mosadz

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

solingen šabľa s porte - Weieirsberg - bez pošvy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

trúbka s červeným porte, mosadzný

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

ozdobná lovecká dýka - držiak kopyto s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

švajčiarsky bodák s pílkou spolu s pošvou 22144

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

zahnutá šabľa - scimitar - hruška tvar draka

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Skrinka odznaky 5 - rôzne, cca. 30 kusov

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

prístroj so svetlom, poškodený, čierny

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

vychádzkový nemecký bodák - váhy - s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

púzdro na meč - žiadne značenie - kovové

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

hnedá brašňa spolu s puzdrom na zbraň

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Četnícka šabľa - G153

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa H27 - 31

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa H24 - bez pošvy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

erb socialistický, mosadzná farba

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabľa 1916 - nápis v azbuke

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

nemecký mauser bodák 2228 s pošvou (nekompletnou)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

erb CCCP veľký s kosákom a kladivom, sivá farba

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

soška Nikolas II., mosadz

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

1. svetová vojna - nemecký bodák s vybrúsenou pílkou "mesiar" - neoriginál rúčka - bez pošvy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

bodák s pošvou - kostená rúčka

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

5x čiapka (replika) - bližšie fotografia

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

brašňa sivá, dvojposchodová

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

náplecník sivý s červenou čiarkou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

hasičský bodák nemecký s pošvou (nepatrí k bodáku)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

maďarský bodák zbrúsený / znehodnotený a s pošvou - skorodovanou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

ruský dôstojnícky kordík - slávnostný s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

bodák - pôvod neznámy - bez pošvy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

trúbka bez porte, mosadzný

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

soška Napoleon, mosadzná

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

soška zamyslený Lenin, mosadz

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Skrinka odznaky 2 - prevažne ruské, cca. 35 kusov

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

zahnutý meč v pošve - drevo, ornamenty divoké šelmy

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

luk s puzdrom (ozdobené kožušinou)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa SK427

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

tenký meč - kord - s košom

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

HMS Britania kordík s porte a pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa H24

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa s porte - bez označenia

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

francúzsky lebel (bodák) s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

francúzsky lebel - skrátený a hrdzavý

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabľa "gulometcici"

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

nemecký kordík luftwaffe - žltý držiak - s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

nemecký vychádzkový bodák krátky TSR - s pošvou

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Šabľa II 1913 "azbuka"

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Ruská šabľa 1934 nezdobená - šaška

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

bodák Mosin - chýba súčiastka na zaistenie - asi I. svet. Vojna

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

hnedosivá vojenská brašňa

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa H24

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

štos československá šabľa s porte - upínací remienok H24

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

meč rapír (zlomený kôš)

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

ozdobný moslimský mečík - replika

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

ozdobná arabská dýka - zahnutá - replika

100.00

 

 

 

Hnuteľná vec

Všeobecná podstata

Skrinka odznaky 4 - prevažne ruské, cca. 40 kusov

100.00

 

 

 

 

Podmienky ponukového konania:

 1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové konanie je uverejňované v Obchodnom vestníku.
 2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „1K/21/2017 neotvárať“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní 15 (pätnásť) dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí pätnástym dňom o 15:00 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou Osobou záujemcu.
 3. Náležitosti ponuky:
  1. sumu zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu, ktorú musí záujemca zložiť na bankový účet správcu vedený v VÚB, a.s., číslo účtu / IBAN: SK61 0200 0000 0027 4047 4956 najneskôr posledný deň lehoty na riadne podanie ponuky, vrátane variabilného symbolu na odlíšenie zábezpeky od iných platieb prijatých na bankový účet správcu, pričom suma zábezpeky musí byť minimálne 100 % z celkovej ponúkanej kúpnej ceny. Úspešnému záujemcovi bude prípadná časť zábezpeky presahujúca kúpnu cenu po podpise kúpnej zmluvy vrátená. V prípade, že úspešný záujemca odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu so Správcom, má Správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške záujemcom zaplatenej zábezpeky;
  2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, výpis z obchodného alebo živnostenského alebo iného registra pričom postačuje aj fotokópia; u fyzických osôb ­ nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP;
  3. doklad o zložení sumy zábezpeky na ponúkanú kúpnu cenu;
  4. číslo účtu, na ktoré bude neúspešnému záujemcovi vrátená zábezpeka po ukončení tohto ponukového konania;
  5. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania bez výhrad a v plnom rozsahu;
  6. súhlas účastníka s tým, že si nebude nárokovať na akékoľvek úroky alebo iné príslušenstvo zo zloženej zábezpeky počas trvania ponukového konania až do jej vrátenia prípadne započítania do kúpnej ceny;
  7. čestné prehlásenie záujemcu, že má vysporiadané všetky záväzky voči Úpadcovi, resp. že voči Úpadcovi nemá žiadne záväzky.
 4. Správca odmietne neúplné ponuky. Správca odmietne aj ponuky, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v tomto oznámení a ponukové konanie bude z uvedeného neúspešné. Ponukové konanie bude neúspešné aj vtedy, ak správca neobdrží žiadnu ponuku na kúpu predmetu ponukového konania alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk.
 5. Správca na požiadanie sprístupní fotografie predmetu ponukového konania po úhrade jednorazového poplatku vo výške 10,- EUR na bankový správcu vedený v VÚB, a.s., číslo účtu / IBAN: SK61 0200 0000 0027 4047 4956.
 6. Termín a miesto otvárania obálok: do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. V prípade záujmu sa zástupca veriteľov má možnosť zúčastniť na otváraní obálok. O doručení obálok v rámci ponukového konania budú informovaný prostredníctvom e-mailu.
 7. Lehota na vyhodnotenie ponúk: ponuky Správca vyhodnotí vždy do 5 dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za kúpu vyššie uvedených súborov. Pri zhode ponúk, rozhodne žreb správcu. Prípadná neúčasť zástupcu veriteľov na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, Správca ho do 15 dní od vyhodnotenia vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 8. Správca nezodpovedá za stav predmetu predaja a neposkytuje garanciu. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i následne svojim podpisom v kúpnej zmluve výslovne potvrdí, že bol zo strany Správcu na tieto skutočnosti upozornený o všetkých možných následkoch bol riadne poučený a s týmto vedomím sa slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je z vyššie uvedeného oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

Mgr. Andrej Fekete, správca