Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/70/2022

(FOP) Ján Smolka, IČO 32275170

Oravská Poruba , 02754 Oravská Poruba

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
14.12.2022
Zverejnený v OV č.:
239/2022
Dlžník:
Ján Smolka IČO 32275170, , Zábrež 203, 02754 Oravská Poruba,
Správca:
, M. R. Štefánika 73, 01001 Žilina,
Spisová značka súdu:
2OdK/70/2022
Spisová značka správcu:
2OdK/70/2022 S1862
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Výťažok zo speňaženia [EUR] Stav Majetok tretej osoby Zabezpečenie
Pohľadávka z účtu Všeobecná podstata zabezpečená pohľadávka z účtu dlžníka vo výške 500,15 EUR 500.15       Nie