Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/297/2023

(FO) Zvěřina Marián (25.10.1973)

Východná 7267, 91108 Trenčín

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
08.11.2023
Zverejnený v OV č.:
213/2023
Dlžník:
Marián Zvěřina IČO 25.10.1973, , Východná 7267/9C, 91108 Trenčín,
Správca:
JUDr. Karol Porubčin , Centrum 27/32, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
40OdK/297/2023
Spisová značka správcu:
40OdK/297/2023-S297
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR

 

Hnuteľný majetok

 

Súpisová zložka č. 1

 

Druh vozidla:

Príves nákladný

Značka:

Pongratz LPA 206U

Druh karosérie:

 

DB skriňová

Rok výroby (prvej evidencie):

2002

Stav opotrebovanosti:

značne poškodený; poškodené spájacie zariadenie, nedrží na ťažnom zariadení – nutná výmena, poškodená ložná plocha, poškodená elektroinštalácia, poškodené úchyty bočníc, nie je STK, poškodené oje prívesu; zásah do konštrukcie podvozku – zvýšená výška prívesu o 150mm

Farba:

Strieborná metalíza pastelová

Súpisová hodnota:

75 €

 

JUDr. Karol Porubčin – správca