(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
09.02.2024
Zverejnený v OV č.:
29/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
1 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skriňa vysoká  36 1/1 540,00 €
2 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka vysoká polovičná 1 1/1 13,00 €
3 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka malá - sklené dvierka 2 1/1 20,00 €
4 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka malá - rohová 1 1/1 20,00 €
5 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka malá dvierka 18 1/1 360,00 €
6 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka malá - roletová 4 1/1 40,00 €
7 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka malá - policová 5 1/1 50,00 €
8 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka malá polovičná 7 1/1 70,00 €
9 Huteľná vec - Kancelársky nábytok kontajner zásuvkový 49 1/1 980,00 €
10 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka stredná - roletová 5 1/1 75,00 €
11 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka stredná - sklenené dvierka 5 1/1 50,00 €
12 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka stredná - dvierka 13 1/1 130,00 €
13 Huteľná vec - Kancelársky nábytok skrinka stredná - rohová 3 1/1 30,00 €
14 Huteľná vec - Kancelársky nábytok pracovný stôl rovný 22 1/1 440,00 €
15 Huteľná vec - Kancelársky nábytok prídavný stolík 4 1/1 40,00 €
16 Huteľná vec - Kancelársky nábytok prídavný štvrťoblúk ku stolu 5 1/1 50,00 €
17 Huteľná vec - Kancelársky nábytok pracovný stôl oblúkový 28 1/1 560,00 €
18 Huteľná vec - Kancelársky nábytok malý prídavný stolík 9 1/1 90,00 €
19 Huteľná vec - Kancelársky nábytok konferenčný stôl 10 1/1 200,00 €
20 Huteľná vec - Kancelársky nábytok konferenčný stolík 1 1/1 10,00 €
21 Huteľná vec - Kancelársky nábytok kreslá 4 1/1 60,00 €
22 Huteľná vec - Kancelársky nábytok stolička pracovná 41 1/1 410,00 €
23 Huteľná vec - Kancelársky nábytok stolička konferenčná 70 1/1 700,00 €
24 Huteľná vec - Kancelársky nábytok vešiakový diel na stenu 10 1/1 150,00 €
25 Huteľná vec - Kancelársky nábytok vešiak 3 1/1 45,00 €
26 Huteľná vec - Kancelársky nábytok kovové regále 19 1/1 285,00 €
27 Huteľná vec - Kancelársky nábytok kovové skrine 3 1/1 60,00 €

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
28 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC  1S76117JGR8HTFX4 1 1/1 100,00 €
29 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P310  S4V65602 1 1/1 120,00 €
30 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4HH0615 1 1/1 190,00 €
31 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4HA9439 1 1/1 190,00 €
32 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH   S4D85292 1 1/1 190,00 €
33 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P330 TWR E-2144G 4.5GH  S4JK4474 1 1/1 200,00 €
34 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P520cTWR W-2123 3.6GHz   S4EV1628 1 1/1 200,00 €
35 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G   PC0SYCAV 1 1/1 100,00 €
36 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P310    S4V65599 1 1/1 150,00 €
37 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4ET4706 1 1/1 190,00 €
38 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2Gh  S4EY3883 1 1/1 190,00 €
39 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4ET4688 1 1/1 190,00 €
40 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH   S4ET4709 1 1/1 190,00 €
41 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4HM2376 1 1/1 190,00 €
42 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P520cTWR W-2123 3.6GHz  S4EV1631 1 1/1 200,00 €
43 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4EY3885 1 1/1 190,00 €
44 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TS P320 TWR i7-7700 4.2GH  S4ES9318 1 1/1 190,00 €
45 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M720s SFF i5-8400  PC130Q5D 1 1/1 120,00 €
46 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G   PC0RTM9F 1 1/1 100,00 €
47 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G  PC0RTM9S 1 1/1 100,00 €
48 Huteľná vec - Stolový počítač Počítač Lenovo TC M710s SFF i5-7400 3.5G   PC0RTM9L 1 1/1 100,00 €
49 Hnuteľná vec - Notebook Notebook Lenovo Think Pad Type 2732-32G 1 1/1 60,00 €
50 Hnuteľná vec - Notebook Notebook Dell Precision 3561/Core i7-11850H/16GB 1 1/1 500,00 €
51 Hnuteľná vec - Notebook Notebook Dell Precision 3561/Core i7-11850H/16GB 1 1/1 500,00 €
52 Hnuteľná vec - Notebook Notebook Lenovo Think Pad T440s 1 1/1 250,00 €
53 Hnuteľná vec - Monitor HP L 1925 1 1/1 10,00 €
54 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
55 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
56 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
57 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 20,00 €
58 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 20,00 €
59 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 20,00 €
60 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
61 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
62 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
63 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
64 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2452pwC 1 1/1 25,00 €
65 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2452pwC 1 1/1 25,00 €
66 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2452pwC 1 1/1 25,00 €
67 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
68 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
69 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
70 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
71 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision P24h-10 1 1/1 35,00 €
72 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
73 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
74 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision P24h-10 1 1/1 35,00 €
75 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision P24h-10 1 1/1 35,00 €
76 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
77 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
78 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
79 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
80 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
81 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision LT2452pwC 1 1/1 25,00 €
82 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
83 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision L2440pwC 1 1/1 25,00 €
84 Hnuteľná vec - Monitor Philips Brilliance 241B 1 1/1 20,00 €
85 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision T24i-10 1 1/1 30,00 €
86 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision  1 1/1 20,00 €
87 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
88 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
89 Hnuteľná vec - Monitor HP w 2207h 1 1/1 10,00 €
90 Hnuteľná vec - Monitor Lenovo ThinkVision LT2252pwA 1 1/1 25,00 €
91 Hnuteľná vec - Príslušenstvo k PC Klávesnica 26 1/1 50,00 €
92 Hnuteľná vec - Príslušenstvo k PC Myš 16 1/1 36,00 €
93 Hnuteľná vec - príručná tlačiareň XEREX PHASER 3250 1 1/1 10,00 €
94 Hnuteľná vec - príručná tlačiareň HP Laser Jet M1120n MFP 1 1/1 15,00 €
95 Hnuteľná vec - príručná tlačiareň HP Laser Jet M203dn 1 1/1 25,00 €
96 Hnuteľná vec Premietačka  BENQ 1 1/1 430,00 €
97 Hnuteľná vec Obrazovka SMART Signane LED QM65R, 65" kamera Rally Plus Black EU 1 1/1 1 200,00 €
98 Hnuteľná vec Kamera Rally Plus Black EU 1 1/1 1 300,00 €
99 Hnuteľná vec Server Synology RS 820 1 1/1 1 153,00 €
100 Hnuteľná vec Server Synology DS220 1 1/1 357,00 €
101 Hnuteľná vec Server Lenovo SR650 Xeon Gold 6226R 1 1/1 3 800,00 €

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
102 Hnuteľná vec Motorové vozidlo Škoda Octavia, palivo: nafta, AC Kombi, farba modrá  metalíza, prevodovka AT/7, VIN: TMBJJ7NE6K0043050, rok výroby 2018, počet najazdených km: 59.331 1 1/1 13 400,00 €
103 Hnuteľná vec Motorové vozidlo Volkswagen Passat, palivo: nafta, AA sedan, farba strieborná metalíza svetlá, prevodovka manuál MT/6, VIN: WVWZZZ3CZHE041883, rok výroby 2016, počet najazdených km: 84.524 1 1/1 15 600,00 €

 

Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Dlžník Právny dôvod vzniku pohľadávky Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
104 Peňažná pohľadávka Mestský súd Bratislava III Nespotrebovaná časť preddavku 1/1 6 500,00 €

JUDr. Oliver Korec, správca.