Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-37OdK/79/2019

(FO) Billová Renáta (08.04.1965)

Kopčianska 2969/86 , 85101 Bratislava

Súpis oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.05.2024
Zverejnený v OV č.:
85/2024
Dlžník:
Billová Renáta IČO 08.04.1965, , Kopčianska 2969/86 86, 85101 Bratislava,
Správca:
JUDr. Michaela Voleková , Trnavská 27, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
B1-37OdK/79/2019
Spisová značka správcu:
B1-37OdK/79/2019 S1518
Druh:
Súpis oddelenej podstaty
Text:

V súpise oddelenej podstate sa nenachdza žiadny majetok.

JUDr. Michaela Voleková

Správca