(PO) Alfa 04 a.s., IČO 35889853

Kominárska 141/2,4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
13.05.2024
Zverejnený v OV č.:
91/2024
Dlžník/Úpadca:
Alfa 04 a.s. IČO 35889853, , Kominárska 141/2,4 / 0, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
21K/40/2023
Spisová značka správcu:
21K/40/2023 S322
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:
Číslo súpisovej položky majetku Typ súpisovej položky majetku Popis hnuteľnej veci Množstvo Podielové spoluvlastníctvo Súpisová hodnota majetku
105 Hnuteľná vec Tlačiareň Xerox Workcentre 7425 1 1/1 750,00 €
106 Hnuteľná vec Viazací stroj Orion 500 (Fellowes) 1 1/1 580,00 €
107 Hnuteľná vec Viazač Ibico IBIMASTER 250 - Viazací stroj 1 1/1 450,00 €
108 Hnuteľná vec Skartovačka Intimus 302cc/402cc 1 1/1 320,00 €
109 Hnuteľná vec Záložný zdroj IBM UPS 3000 ID 2130-2RX 1 1/1 170,00 €
110 Hnuteľná vec Záložný zdroj + baterka MGE UPS System Pulsar Evolution 3000 + MGE UPS System Pulsar Evolution EX B 1 1/1 150,00 €
111 Hnuteľná vec Switch Zyxel GS 1920-48HP 1 1/1 500,00 €
112 Hnuteľná vec Switch Officeconnect 1920 Series JG927A 1 1/1 70,00 €
113 Hnuteľná vec Firewall Zyxel USG Flex 700 1 1/1 1 200,00 €
114 Hnuteľná vec Triton rack cabinet 19", 42U, 800x1000 1 1/1 500,00 €

JUDr. Oliver Korec, správca.