(PO) R.S.K. spol. s r.o. "v konkurze", IČO 31581561

Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.03.2020Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
30.12.2019Okresný súd Banská BystricaUstanovenie správcu, Odvolanie správcu
17.12.2019Mgr. Robert Antal Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
02.12.2019Okresný súd Banská Bystrica Súd zamieta návrh navrhovateľa SmarfFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupovej 3981/8, 851 07 Bratis...
27.11.2019Mgr. Robert Antal Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 993 zo dňa 15. 10. 2019 povolil v...
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 995 zo dňa 15. 10. 2019 povolil v...
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 997 zo dňa 15. 10. 2019 povolil v...
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 999 zo dňa 15. 10. 2019 povolil v...
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 1001 zo dňa 15. 10. 2019 povolil ...
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 1003 zo dňa 15. 10. 2019 povolil ...
13.11.2019Okresný súd Banská Bystrica OZNAM Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 1K 29/2006 - 1005 zo dňa 15. 10. 2019 povolil ...
29.10.2019Mgr. Robert Antal Výmaz poznámky o spornom zápise
22.10.2019Mgr. Robert Antal Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
21.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 85...
21.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 ...
21.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 85...
21.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 ...
21.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 ...
21.10.2019Okresný súd Banská Bystrica P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa SmartFox s.r.o., so sídlom Zuzany Chalupkovej 3981/8, 851 07 ...