(PO) V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii", IČO 31615325

Námestie SNP 3, 97401 Banská Bystrica

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
14.08.2015Okresný súd Banská BystricaZastavenie konkurzného konania
07.04.2015Okresný súd Banská BystricaPrerušenie konkurzného konania
11.03.2015Okresný súd Banská Bystrica Súd p r i p ú š ť a pristúpenie veriteľa DUB development a.s., so sídlom Silvánska 29, 841 04 B...
24.02.2015Okresný súd Banská Bystrica U P O V E D O M E N I E o určení termínu pojednávania Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte ...
24.02.2015Okresný súd Banská Bystrica P R E D V O L A N I E Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte spisovú...
12.02.2015Okresný súd Banská BystricaZačiatok konkurzného konania