Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2018

(FO) Raček Ladislav (10.10.1965)

Tatranské námestie 4582, 05801 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
26.11.2018Okresný súd Prešov Súd konanie o určenie splátkového kalendára z a s t a v u j e z dôvodu, že pomery dlžníka neumožň...
04.05.2018Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
21.02.2018Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu