Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/190/2018

(FO) Goldschmidová Anna, RNDr. (29.01.1945)

Pod Záhradami 64 , 84102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
28.06.2018JUDr. Martin Sečanský Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
18.06.2018Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu