Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/572/2018

(FO) Trebatický Bohuš (12.06.1961)

Kočovce 573, 91631 Kočovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
04.02.2020JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
13.11.2019JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
30.08.2019JUDr. Peter Frajt Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
11.07.2019JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
07.06.2019JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
25.04.2019JUDr. Peter Frajt Iné zverejnenie
12.03.2019JUDr. Peter Frajt Súpis všeobecnej podstaty
14.01.2019JUDr. Peter Frajt Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.01.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu