Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/185/2019

(FO) Labudová Gabriela (27.10.1975)

Karola Kuzmányho 1578/27 , 06001 Kežmarok

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
29.07.2020M&L insolvency, k. s.Súpis všeobecnej podstaty
12.04.2019M&L insolvency, k. s.Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
12.04.2019M&L insolvency, k. s.Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
03.04.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu