Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/236/2019

(FO) Babiar Ľuboš (25.01.1975)

Ligetská 1166, 97251 Handlová

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.05.2019JUDr. Ján Súkeník Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
31.05.2019JUDr. Ján Súkeník Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.05.2019Okresný súd TrenčínVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu