Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. B1-8K/65/2019

(PO) Limbašské družstvo, IČO 45630615

Seberíniho 1765/9, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
27.12.2023Mestský súd Bratislava IIIOdvolanie správcu
13.12.2023Mestský súd Bratislava III Mestský súd Bratislava III v právnej veci úpadcu: Limbašské družstvo, so sídlom Seberíniho 9, 821 0...
06.11.2023Mestský súd Bratislava IIIZrušenie konkurzu
19.05.2022Ing. Anna Bružeňáková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
21.04.2022Ing. Anna Bružeňáková Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty
04.03.2022Ing. Anna Bružeňáková Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
07.02.2022Ing. Anna Bružeňáková Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
11.01.2022Okresný súd Bratislava ISúd priznáva správcovi: LEGATOs RECOVERY k.s., so sídlom Mierová 650/ 56, 821 05 Bratislava, zn. sp...
11.11.2021Okresný súd Bratislava I Súd poukazuje k rukám správcu konkurznej podstaty: LEGATOs RECOVERY k.s., so sídlom Mierová 650/ 5...
10.09.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
18.08.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
18.08.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
04.08.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
04.08.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
21.07.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
21.07.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
08.07.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
07.07.2020Ing. Anna Bružeňáková Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
03.07.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie
22.06.2020Ing. Anna Bružeňáková Iné zverejnenie