Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/3/2019

(FO) Kolumberová Alena (11.05.1965)

Partizánska 700/47 , 05801 Poprad

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.11.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára
02.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
02.09.2021JUDr. Miroslav Ondrušek Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.08.2021Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu
13.12.2019Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu