Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/20/2020

(FO) Badžová Monika (28.10.1972)

Stráne pod Tatrami 202 , 05976 Mlynčeky

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
12.07.2023Mgr. Martina Ľuľová Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
11.05.2023Mgr. Martina Ľuľová Iné zverejnenie
16.03.2023Mgr. Martina Ľuľová Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
09.03.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
25.01.2023Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
31.01.2020Okresný súd PrešovVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu