Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/28/2020

(FO) Slobodová Margita (23.08.1982)

Kukučínová 52/4 , 83103 Bratislava - Nové Mesto

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
23.07.2020JUDr. Pavol Malich Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.06.2020JUDr. Pavol Malich Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
22.05.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu