Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/58/2020

(FO) Turzík Vasil (14.08.1994)

Bratislava-Rača , Bratislava-Rača

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
17.04.2020JUDr. Pavol Malich Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
27.03.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu