Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/62/2020

(FO) Beňová Irena (20.03.1980)

Romanova 1655/5 , 85102 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
25.05.2020JUDr. Pavol Malich Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
09.04.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu