Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/98/2020

(FO) Buchlíková Jana (13.06.1974)

Hany Meličkovej 3514/11C , 84105 Bratislava

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
31.07.2020JUDr. Pavol Malich Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
24.06.2020JUDr. Pavol Malich Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
29.05.2020Okresný súd Bratislava IVyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu