Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/92/2020

(FO) Brecko Peter (27.08.1972)

Nad Laborcom 1771, 07101 Michalovce

Dátum zverejneniaZverejnilTyp oznamu
15.12.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
15.12.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
12.11.2020JUDr. Nataša Kučerová Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
16.10.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
20.08.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
03.08.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
30.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
16.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Súpis oddelenej podstaty
14.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
14.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
07.07.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.06.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
26.06.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
22.06.2020JUDr. Nataša Kučerová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
22.06.2020JUDr. Nataša Kučerová Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
10.06.2020JUDr. Nataša Kučerová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
09.06.2020JUDr. Nataša Kučerová Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku